אלשיך, נתנאל בן שלום הלוי

אלשיך, נתנאל בן שלום הלוי

צנעא, תרמ"א-תרפ"א (1881-1921). מראשי בית הכנסת בית אלשיך. עסק בתלמוד ובהלכה ובקבלה, והיה מבעלי המחלוקת עם ר' יחיא קאפח ותלמידיו. מתורתו לא נשתמר מאומה, פרט לתשובות בענייני קבלה המיוחסות לו ושנדפסו בס' 'מלחמות ה" וס' 'אמונת ה". בנו הוא ר' יחיא אלשיך.