אלשיך, יחיא

אלשיך, יחיא

צנעא 1915-ירושלים 1996. עלה ארצה בעל כנפי נשרים. מחכמי תימן בדור העלייה לארץ. התייתם מאביו בגיל שש שנים ובצעירותו שימש רב בבית כנסת אלשיך. העלה אתו למטוס את הספרייה המפוארת של בית הכנסת אלשיך, שהיתה הספרייה היהודית הגדולה והחשובה ביותר בתימן, אך בארץ נעלמה לחלוטין. לדברי המימסד נשרפה הספרייה ולדעת יוצאי תימן נגנבה ונמכרה. ב-1960 הוכתר כחתן התנ"ך העולמי. התפרנס מהגהת ספרי תורה במשרד הדתות. בשנותיו האחרונות שימש ראש ישיבה בירושלים. עסק גם ברפואה טבעונית, והפיק באופן אישי צמחי מרפא. לחם נגד ההידרדרות הרוחנית של עולי תימן והיה מן הלוחמים בממסד.