אלפאט' (מלים, ביטויים)

אלפאט' (מלים, ביטויים)

סוגה ידועה בספרות הלקסיקוגרפית הערבית-היהודית בימי הביניים והיא פירוש מלים קשות בטקסט נתון לא בסדר א"ב אלא בסדר המלים בטקסט. חיבורים רבים בשיטה זו נכתבו בתימן במאות ה-14-16 בעיקר למשנה ולספר 'היד החזקה' להרמב"ם.