אלישיב

אלישיב

מושב בעמק חפר. המקור לשם המושב בפסוק "ה' ישיב שבות עמו ישראל" (תהלים כג, ז), כשבעה ק"מ דרומית לחדרה. שייך להתאחדות האיכרים. נוסד ב-1933 על אדמת הקק"ל ובעזרת קרן היסוד על ידי עשרת החלוצים הראשונים, בראשם סעדיה מסורי, כדי להכשיר את הקרקע ליתר המתיישבים, עולים מכ'ולאן, שרעב וד'מאר. נחפרו בארות ונבנו בתים ופרדסים בסיוע הסוכנות היהודית, התאחדות התימנים והצבא הבריטי (סייע לגרש את ערביי ואדי חוארית מאדמת המושב שנקנתה כחוק על ידי הקרן הקיימת). בכ"ז בתשרי תרצ"ה נערכה חגיגה לרגל ההתיישבות והנחת אבן פינה לבית כנסת. כתום שנה היו במושב 50 משפחות וכל משפחה קיבלה 20 דונם. כעבור שבע שנים נסלל הכביש לכיוון חיפה. כיום יש במושב 500 נפש ב-51 משקים שבכולם בנים ממשיכים שהחליפו את דור המייסדים. חלק מהבנים השניים בנו בתים בצד אחיהם, ולחלק אחר הוקצתה קרקע על גבעה בתחום המושב ועליה בנו את בתיהם. מענפי המשק שהיו עם ייסוד המושב נותרה רק רפת אחת ומספר פרדסים. רוב התושבים עובדי חוץ בתחומים שונים ורבים מהם אקדמאים. מוסדות החינוך, לרבות מעון הילדים, נמצאים מחוץ ליישוב. במקום שני בתי כנסת: מרכזי ובו מתפללים רוב התושבים, ופרטי בבית אחד המתיישבים.