אחיעזר

אחיעזר

מושב בשפלת יהודה המשתייך לאיגוד המושבים של הפועל המזרחי. קרוי על שם נשיא שבט דן (במדבר א, יב). נוסד על ידי עולי תימן בתש"י. כיום יותר מ-1,000 תושבים ב-88 משקים ו-40 בנים ממשיכים. לאחרונה נבנו 120 יחידות דיור, חלקן נמסרו לבנים שניים וחלקן נמכרו. כן נעשה פיתוח במסגרת אזורית שכלל התחברות לביוב המרכזי, סלילה מחודשת של הכביש, חיזוק רשת החשמל, בניית מדרכות והתקנת תאורת רחוב. ענפי המשק: רפת לחלב ובשר, גידול כותנה וגידול פלחה. רוב התושבים עובדים בחוץ, חלקם שכירים וחלקם עצמאיים. במקום 12 בתי כנסת.