אברהם בן שלמה

אברהם בן שלמה

נולד בצנעא. חי ופעל במאה ה-14-15. בעל הפירוש לנביאים ראשונים (הקפ"ב ליצירה/1422). מזכירו לראשונה מהרי"ץ בחלק הדקדוק ומזהה אותו כאחד מחכמי צנעא. יש הסוברים שאינו מתימן. הרבה להביא בפירושו מן המדרש ומדברי ראשונים ופירושו הוא מן המקיפים שנכתבו בתימן. נשמרו ממנו כמה העתקות שנעשו בצנעא ובמרכז תימן במאות ה-15-16. פירושו לספרי יהושע-שופטים יצא לאור במהדורת הרב יוסף קאפח ז"ל (תשנ"ט), על פי כתב יד שהיה ברשותו.