אברהם בן חלפון

אברהם בן חלפון

מקדמוני המשוררים העבריים בתימן והחשוב שבהם. פעל בעדן במחצית הראשונה של המאה ה-13 (יש המאחרים זמנו למאה ה-15). יצירתו שנשתמרה כוללת כ-68 שירים, 24 בנושאים אלו: חגים, מחזור החיים, סליחות, שבח וידידות ונושאי חול שונים. כתב בהשפעה מרובה של שירת ספרד - לשון מקראית ומשקלים ערביים. בשל כך לא היה מוצאו ברור מתחילה. שיריו יצאו לאור במהדורה מדעית על ידי י' טובי (ת"א תשנ"א).