חג שבועות עם האגודה

07/06/19 עד 09/06/19

https://gallery.mailchimp.com/95142ae0995ce2306b4629fbc/images/12a179ee-7181-407a-8a0b-6e0c9733dcc2.jpg