יום עיון - קהילת יהודי ד'מאר

25/02/19

https://teman.org.il/sites/default/files/damarevent.jpg