הצגה - כל הלולים ריקים - ילדי תימן החטופים

09/01/18