מדור לדור - בסימן יובל לירושלים בכפר סבא

06/09/17

https://scontent.ftlv2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20638650_1478938278838760_1320221023752600504_n.jpg?oh=661b70a436b9133b177b5df45b7fdd24&oe=5A2BA677