שבת מיוחדת עם הרב רצון ערוסי והאגודה במלון לביא

18/07/17 עד 22/07/17