ערב עיון- ילדי תימן הנעדרים: רקע, התרחשות, מחאה, תיעוד

28/05/17