שבת הגדול במלון קראון פלאזה ירושלים

07/04/17 עד 07/08/17

https://gallery.mailchimp.com/95142ae0995ce2306b4629fbc/images/0edd3a94-6d0f-480c-89d1-870cce4e94d6.jpg?_ga=1.76946133.1990823453.1459159384