שבת זכור קריאת מגילה ומסיבת פורים בנתניה

10/03/17 עד 12/03/17