ערב עיון "מכלה לחמות" עולמה של האישה היהודייה

17/11/16