שבת "ויחי" בירושלים - שבת אחים גם יחד

12/01/17 עד 14/01/17