יהודי תימן באומר ובצליל - חכמי תימן במדרש ובפיוט

30/08/16