כנס ועדת ביטון: קריאת המזרח - תרבות והשכלה בישראל באוניברסיטת בר-אילן

28/07/16

האגודה לטיפוח חברה ותרבות קוראת לכם לקחת חלק להשפיע ולעודד את הטמעת ערכי המורשת לדורות הבאים.