על הלקסיקון

הלקסיקון ליהדות תימן הוצא לאור על ידי עמותת "אעלה בתמר" בעריכתם של פרופ' יוסף טובי ומר שלום סרי. אנו מודים להנהלת עמותת "אעלה בתמר" על שנתנה אישור להשתמש בחומר המודפס ולהנגשתו לציבור באופן מקוון.