תעוז

תעוז

מושב בשפלה בצד כביש הגבורה כארבעה ק"מ צפונית-מערבית לצומת שמשון. משתייך לפועל המזרחי. נוסד ב-1950 על ידי עולי תימן בכפר הנטוש בית סוסין. משעזבוהו באו במקומם עולי קוצ'ין. ענפי המשק בראשיתו: גידולי שדה, כרמים, לול וירקות.