תנעם

תנעם

ישוב בתימן ממזרח לצנעא ובו קהילה יהודית מן העתיקות בתימן. בנימין מטודילה מזכירה בסיפור מסעותיו. קיבלה מעמד של ריש גלותא. יהודים מכפרי הסביבה היו באים לדין בה. היו בה שני בתי כנסת (חמאמי ותנעמי). בין חכמי הקהילה בדור האחרון: אברהם שחב, שלום דוכ'אן, שלום צפירה ויוסף קרואני. יהודי ת' עסקו בקדרות, בסנדלרות, בחייטות ובנגרות. הרב היה גם העאקל.