תכלאל (מכלול)

תכלאל (מכלול)

סידור התפילה התימני. יסודו בסידור רס"ג. השרידים הקדומים ביותר שנשמרו הם מכ"י משנת 1329. הת' בנוי על פי מחזור השנה ומחזור החיים וכולל לא רק נוסח התפילה לכל השנה אלא גם את הדינים והמנהגים בעניינים שונים: תפילין, ציצית, מזוזה, חלה, נר שבת, כתובות, אירוסין ונישואין, שטרות, עיבור, סליחות ופיוטים לראש השנה וליום הכיפורים, קינות לתשעה באב ועוד. הת' משקף את מנהגי תימן ונוסחי התפילה הקדומים של יהודי תימן. לא נודע מי עורכו הראשון, אך מאות העותקים שנשתמרו בכ"י מעידים על נוסח יציב ביותר (בלדי). עורכים מאוחרים הושפעו כבר מסידורי ספרד (שאמי) - ר' יחיא בשירי ור' יצחק ונה. העריכה האחרונה היא של ר' יחיא צאלח (מהרי"ץ) - 'עץ חיים' (בתוספת פירוש נרחב), ומגמתה לשמר את נוסח הבלדי הקדום, אך היא כוללת כמה תוספות ושינויים מן השאמי. ת' 'עץ חיים' נתקבל במהרה על מתפללי הבלדי כמקור מוסמך שאין לערער אחריו. מהדורה יותר מקורית נערכה על ידי ר' שלום קרח ויצאה לאור במהדורת צילום כתב היד על ידי יוסף חבארה (תכלאל קדמונים, ירושלים 1968).