שרעבי, מרדכי בן יהודה

שרעבי, מרדכי בן יהודה

ראש המקובלים בירושלים. שרעב 1908 -ירושלים 1983. התייתם מאביו בילדותו ואומץ לבן ולתלמיד ע"י ר' חיים סנואני. המשיך לימודיו לפני ר' משומר שמואל נסים בעדן. עלה ארצה ב-1931 והתיישב בירושלים. למד בישיבת המקובלים המפורסמת 'בית אל' ונתמנה לראש ישיבת המקובלים 'נוה שלום'. התפרסם כאיש קדוש ובעל מופת. סייע רבות לנזקקים ורבים שיחרו לפתחו לעצה ולברכה. חי בעוני והקדיש את כל זמנו ללימוד הקבלה ולעזרה לזולת.