שרעב

שרעב

איזור גאוגרפי בין אב לתעז בדרום מערב תימן. רובו רמה מישורית ובמזרחו הדרך הראשית צנעא-ד'מאר-ירים. יהודי ש' ניכרים בפשטות חייהם, בדיבורם המתנגן ובמבטאם המיוחד - הגייה נחצית של האות קוף והגיית החולם כצירי ששרשיה קדומים עד תקופת המקרא. מרבים לעסוק באגדה, בס' הזוהר ובקבלה ובמעשי נסים ונפלאות, ורבים בהם תלמידי חכמים ומקובלים וכן 'בעלי חפץ' ו'פותחי ספרים'. במרכז עולמם המשורר ר' שלום שבזי ('אבא שלם') ממשפחת משתא שממנה צמחו משוררים רבים אחרים. הושפעו במסורתם הליטורגית וההלכתית מנוסח ספרד והשו"ע. התפרנסו ברובם מאריגה, צורפות, סנדלרות וחייטות, בעיקר לנשים, וכן מחקלאות.