שראע

שראע

יישוב באזור ארחב בתימן, שכמעט כל תושביו היו יהודים, כ-50 משפחות: צברי, נג'אר, ערוסי ועומיסי. בית כנסת אחד (בלדי). האזור מישורי וגידלו בו דגנים, קטניות, חבושים, אפרסקים וגפנים. מבקרים רבים באו להתרפא במעיין החם אלכ'ריד. היהודים עסקו בחייטות, בבורסקאות, בסיידות ובסנדלרות.