שערים

שערים

שכונה עירונית בתחום רחובות. נוסדה בתרע"ג (1913) על 80 דונם שרכשה הקרן הקיימת בעבור עולי תימן שסבלו ממצוקת הדיור. התושבים עבדו תחילה במושבה רחובות בכל מלאכות הכפיים, הגברים לרוב בפרדסים, הנשים והבנות כעוזרות בית. חלק מן התימנים הועסקו בקיץ בשמירה בכרמים ובחורף בפרדסים. שומרים תימנים הגיעו גם מירושלים. כיבוש העבודה והשמירה על ידי עולי תימן קומם עליהם את הערבים, אך יחס האיכרים כלפיהם השתפר והם הסכימו כי הקלה בתנאי חייהם של התימנים תסייע לאיכרי המושבה וכי בלי הפועל העברי גם הם לא יוכלו להתקיים.