שעריה

שעריה

שכונה בדרום פתח תקווה שרוב תושביה יוצאי תימן. הקמתה החלה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, כשכונה בת של מחנה יהודה, ונועדה למי שלא נמצא לו מקום בשכונה זו ובעיר בכללה. לאחר מכן התפשטה לכל עבר, במיוחד לאחר קום המדינה, כאשר אלפים מבני עליית על כנפי נשרים הגיעו לעיר.