שער אפרים

שער אפרים

מושב בגבול השרון והר שומרון המשתייך לתנועת המושבים. קרוי על שם שבט אפרים שבימי קדם נכלל בנחלתו. נוסד על ידי עולי תימן בתשי"ג. כיום יותר מ-500 תושבים ב-81 משקים, 25 בנים ממשיכים וקיימת תכנית הרחבה לבניית 93 יחידות דיור, חלקן לבנים שניים וחלקן למכירה. בוצע פיתוח שכלל התחברות לביוב מרכזי, סלילה מחודשת של הכביש, בניית מדרכות וחיזוק רשת החשמל. ענפי המשק: רפת לחלב ובשר, לול לפטם, גידולי ירקות ופרדס משותף של כ-600 דונם. רוב התושבים עובדים גם בחוץ. במקום שני בתי כנסת (שאמי ובלדי).