שמעוני, דוד

שמעוני, דוד

משורר 1956-1886. עלה ארצה ב-1909 והתיישב ברחובות. באידיליות שלו ('מצבה', 'רסיסי לילה', 'היורה', 'לקט', 'על הגג' ו'יובל העגלונים'), שבהן תיאר את חיי החלוצים במושבות, מופיעות דמויות רבות של אנשי עבודה מבני תימן, ובמחזה 'לילה בכרם' מייצגת דמות בן תימן את הכיסופים המשיחיים ואת אהבת א"י.