שמלה

שמלה

הטלית, ששימשה לבוש יומיומי ליהודי תימן, בדרך כלל גברים מצנעא וסביבתה, ארוגה צמר בצבע שחור או חום. כבגד בעל ארבע כנפות חוברו עליה בארבע פינותיה ציציות. אך היא שימשה לא רק לתפילה אלא גם כשמיכה במסעות או לצרור בה מטענים על הכתף, בדומה לשמלה שבמקרא. הש' שנארגה במיוחד מצמר דק חום ועדין נקראה "שמלה בלדי" והשתמשו בה בעיקר בשבתות ובחגים וכן החתן ביום חתונתו. בנוסף לש' היו סוגי טליתות אחרים. הטלית הלבנה נכנסה לשימוש בתימן רק בראשית המאה ה-20.