שבטיאל, יצחק

שבטיאל, יצחק

מחנך ובלשן. ירושלים 1908-תל אביב 1990. אביו ר' חיים סעדיה דמתי (חס"ד) היה מעולי תרמ"ב. מראשוני החוקרים של מסורת לשון חז"ל של יהודי תימן ורוב מחקריו נתפרסמו בכתב העת 'לשוננו' בעריכת מורו, הבלשן הידוע חנוך ילון.