שבזי, שמעון

שבזי, שמעון

בנו של שלום שבזי. משורר, חבר בית הדין בקהילתו ומלמד תינוקות. חי במטלה (באזור שרעב) במאה ה-17. רוב פיוטיו בקשות ותפילות על דרך הקבלה, ורבים מהם נכללו בחיבורו 'ספר המרגלית' (כתב יד). על דמותו נרקמו אגדות רבות.