רשאד (ג'נב, חלף, שחליים תרבותיים)

רשאד (ג'נב, חלף, שחליים תרבותיים)

צמח חד-שנתי המגיע לגובה 60 ס"מ. צמח תבלין שגבעוליו ועליו העסיסיים והחריפים נאכלים לתיבול הפת. זרעיו נטחנים כתבלין הדומה לחרדל.