רקמה

רקמה

יחד עם הצורפות, היתה מלאכה שהיהודים הצטיינו בה במיוחד, בעיקר בצנעא, שבה עסקו במלאכה לא רק לתצרוכת עצמית אלא אף בעבור נשים מוסלמיות. הרקמה היתה בסגנונות שונים בהתאם לאזור והתפתחו בה דוגמאות מפתיעות של צירופי דגמים וצבעים. לעתים פיתח כפר מסוים סגנון משלו. בצנעא היה מקובל לשלב חוטי זהב וכסף בנוסף לחוטי הכותנה. היו הבדלים במוטיבים ובצבע בין הרקמה היהודית לבין זו של הנשים המוסלמיות בצנעא, שבה נודעה במיוחד רקמת בתי הרגליים, בגד טיפוסי תימני. בבתי הרגליים המפוארים של הנשים היהודיות מופיע מוטיב של כוכב רקום במשי אדום.