רצבי, שלום

רצבי, שלום

נולד בת"א ב-1951. למד באוניברסיטת תל אביב וקיבל שם תואר דוקטור (בהיסטוריה של עם ישראל). מלמד באוניברסיטת תל אביב. שימש עורך "פעמים" וכיום עורך מאסף "הציונות" של המכון לחקר הציונות. פרסם מאמרים על המחשבה היהודית ותולדות ישראל. ספרי שירה: 'פחד ואת' (1975); 'קרוצי חומר' (1976); 'באשר אני עומד (1980); 'בפינה שאני' (1982); 'חלל נקי'; 'הברה וחול'.