רצ'אי

רצ'אי

כפר בתימן, בקרבת העיירה נאדרה בירת מחוז עמאר. לפני עליית יהודי המקום ארצה היו בה קרוב ל-100 משפחות יהודיות. שלא כמקובל בתימן היה בה רק בית כנסת אחד. בראש בית הדין עמדו שני רבנים שצירפו אליהם אדם שלישי. עניינים יותר חשובים נידונו בבית הדין בנאדרה וערעורים על פסיקותיו הופנו לבית הדין הגדול בצנעא. יהודי רצ'אי היו אורגים, סנדלרים, קדרים, נפחים וצורפים. בקהילה לא היה עאקל ואת הג'זיה גבה ממונה מקהילת אגברי הסמוכה לסדה.