רנן

רנן

מושב בנגב הצפוני-המערבי כשני ק"מ צפונית לאופקים. מקור השם בפסוק "פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן" (ישעיהו לה, ב). משתייך לתנועת המושבים. נוסד ב-1950 על ידי עולי צפון תימן ונקרא תחילה בטחה. ב-1952 שבו המתיישבים למחנה העולים בראש העין שם התגוררו יוצאי מחוזם מתימן וב-1952 ייסדו את מושב ינון. במקום התיישבו עולי מצרים בני העדה הקראית. ענפי המשק בתחילת ההתיישבות: גידולי שדה, ירקות ומטעים.