ריאל

ריאל

המונח לקוח קרוב לוודאי מן המלה הספרדית real, המציינת במקורה פיסת כסף גדולה. במדינות רבות במזרח השתמשו במונח זה לציון מטבע כסף בעל ערך גבוה. מטבע גדול מסוג זה, שעליו מוטבע דיוקנה של מריה תרזה קיסרית אוסטריה, זכה לפופולריות בתימן. זמן רב אחרי התאריך המקורי 1780 הוסיפו להטביע מטבעות אלה באופן פרטי בווינה או בלונדון בציון אותו תאריך, והן שימשו באזור מטבע עובר לסוחר. בתימן הוטלה מלאכת ההטבעה על משפחות צורפים יהודיות, כגון עראקי ואלשיך. ערך תכולת הכסף שבריאל לא היה קבוע. היו שהתיכוהו לחומר גלם לעבודת צורפים יהודים בתימן. המטבעות שימשו אף כתכשיטים, כביטוי לעושר וכן לקמיעות. במיוחד תפרו ריאלים כקישוט בשולי הקרקוש, כובע הנשים.