ראש העין

ראש העין

יישוב עירוני ליד מקורות הירקון בגבול השפלה, השרון והשומרון כארבעה ק"מ מזרחית לפתח תקווה. מקור השם בערבית ראס אלעין. מזרחית ליישוב תל אפק המקראי ומפעלי המים לניצול מקורות הירקון הסמוכים. במקום שכן מחנה צבאי בריטי שניטש בתחילת מלחמת העצמאות ושימש בסיס לכנופיות ערביות ולצבא העירקי. ב-1950 נוסדה בו מעברת עולים לרוב עולי על כנפי נשרים. מ-1954 ניתן למקום מעמד של מועצה מקומית בשטח שיפוט של 12,000 דונם ולפני שנים אחדות קיבלה מעמד של עיר. נחשבת ל"בירת" יוצאי תימן בישראל. קיימים בה עשרות בתי כנסת במנהגי הקהילות השונות בתימן. רוב התושבים עובדים מחוץ לעיר בתחומים השונים. בשנים האחרונות הוקמו בעיר שכונות יוקרה רבות לתושבים חדשים, האוכלוסייה הוכפלה ויוצאי תימן נעשו מיעוט.