קריאת התורה

קריאת התורה

חלוקת המברכים (-עליות) בספר תורה שונה מן הנהוג בקהילות אחרות. על פי מנהג קדום, המתועד כבר בסידור רס"ג, בשנים מסוימות במחזור השנים נקרא החצי הראשון של פרשת חוקת עם פרשת קורח שלפניה והחצי השני עם פרשת בלק שלאחריה. גם סדר פרשות מחוברות ונפרדות שונה במנהג תימן וכן מספר הפסוקים בקריאת התורה במנחת שבת ובשני וחמישי. כל העולה לתורה מברך וקורא בעצמו בהנחיה של החזן העומד לידו. קטן שלא מלאו לו י"ג שנים מצטרף לשבעה קוראים בתורה. יהודי תימן שימרו על מסורות קדומות בנוסח המקרא: כמה תיבות נכתבות באופן שונה וכן שינוי בכמה פרשות פתוחות וסתומות, בדרך כלל בהתאמה לכתר בן אשר המפורסם. לאחר כל פסוק קורא ילד העומד ליד הקורא בתורה את תרגום אונקלוס לאותו פסוק, ובהפטרה את תרגום יונתן בן עוזיאל.