קרח, עמרם בן יחיא

קרח, עמרם בן יחיא

רב ראשי ליהודי תימן. נולד בצנעא ב-1871. שימש מזכיר בית הדין בצנעא וטיפל בעניינים הקשורים עם השלטון. רב בית הכנסת אלכסאר בצנעא ורבה הראשי של תימן בדור שלפני העלייה לארץ. ב-1932 נבחר ר' יחיא אביץ' לרב ראשי ור' עמרם ור' חיים משרקי לעוזריו. משנפטר ר"י אביץ' ב-1935 התפטר ר' עמרם ועסק רק בענייני אישות ושחיטה ובדיקה. עלה ארצה ב-1950. חיבוריו: 'סערת תימן' (ירושלים תשי"ד) מספרי היסוד על תולדות היהודים וחכמי תימן, מבוסס בין היתר על פנקס בית הדין (מסוודה); 'עלמות שיר' - פירוש כ-200 משירי יוסף בן ישראל ושבזי (מהדורת חסיד, ירושלים תשכ"ו); 'נוה שלום' - פירוש לשונות קשים בתפסיר רס"ג (מהדורת י' קאפח בתאג').