קרח, יוסף בן שלום

קרח, יוסף בן שלום

צנעא, 1913-רמת גן 1990. עלה ארצה ב-1950. קנה תורתו מפי אביו ר' שלום בן יחיא קרח ומפי שני רבותיו המובהקים ר' יחיא קאפח ור' יחיא אביץ'. בתימן שימש כרב בבית הכנסת בית אלכסאר, היה מראשי הוועד להצלת יהודי תימן ומורה בבית הספר החדש שנוסד בצנעא בשנות ה-40. כתב תשובות ופסקי הלכה שקובצו ב'אמרי יוסף' ו'ענף עץ אבות'.