קרח, חיים בן יוסף

קרח, חיים בן יוסף

צנעא, 1824-1914. למד מפי ר' יוסף קארה ומפי הדיין ר' אברהם ערשי. בפרנסתו היה סמוך אצל אביו. העתיק ספרים וטווה חוטי ציצית. לימד תינוקות של בית רבן וכן מבוגרים בבית הכנסת אלשיך. דרשן מעולה וראש המדברים, בעל חוש פדגוגי מעולה. עסק הרבה בקבלה. מאשתו הראשונה נולדו לו שישה בנים ושתי בנות וכולם, לבד מבן אחד, נפטרו בצעירותם. בסוף ימיו נשא אשה אחרת ונולדו לו שלושה בנים.