קפרא, פינחס

קפרא, פינחס

1891-1983. נולד במחוז חידאן שבתימן. עד עלייתו ארצה ב-1909 למד ב"חדר" מפי מורה פרטי. עד 1944 היה פועל חקלאי בפרדסי האיכרים ברחובות אך משנותיו הראשונות בארץ נודע כאיש ציבור למופת. חבר ועד שכונת שעריים שברחובות ואחד ממייסדיה, יוזם ומרכז "פרדס בחסכון" למתיישבים באזור הדרום וחבר ועדות רבות ברחובות. היה בין מגני שעריים במאורעות 1921, 1929 ו-1936-1939. פעיל מרכזי במגבית ההתגייסות וההצלה. בשנים 1932-1945 היה ציר באספת הנבחרים של היישוב. חבר ההסתדרות מאז ייסודה ונציג בוועידותיה ובמועצותיה ובכל הוועידות החקלאיות עד 1955. חבר מוסדותיה המרכזיים של מפא"י. ציר בקונגרסים הציוניים (יט-כו). ספר זכרונותיו 'מני תימן ובשעריים' יצא לאור ב-1978. השאיר בכתובים מסות ומאמרים רבים בנושאי העלייה, התיישבות, מיזוג גלויות ועוד. שמו נרשם בספר הזהב של הקק"ל, הוענק לו התואר יקיר העיר רחובות 1970, ובית ההסתדרות בשעריים וכן רחוב מרכזי ברחובות נקראו על שמו.