קעטבה

קעטבה

עיירה בדרום תימן ששימשה בעבר נקודת גבול בין האזור שבשליטת האמאם לבין אזור החסות הבריטי. מוקפת חומה ובה שני שערים, אחד לכניסה ואחד ליציאה. סביב העיר היו מערות חצובות בהר והתגוררו בהן עולים יהודים שבאו מן הצפון, מצעדה ומחידאן, בדרכם לעדן. כשננעלו שערי עדן בפניהם ב-1945, מתו רבים מהם ונקברו בקרבת מקום. בק' התקיימה קהילה יהודית קטנה. בתולדות עליית היהודים מתימן מצוינת תחנת המכס בק' כמקום שבו נעצרו יהודים שביקשו לצאת מתימן, בעיקר בשנות השלושים שבהן חל עליהם איסור לצאת מתימן. יהודים רבים גנבו את הגבול בלילות, כדי להגיע לעדן תוך כדי סכנת מעצר, קנסות והחרמת רכוש.