קידוש

קידוש

משרת צימוקים, שהוכנה על ידי הנשים היהודיות בתימן ושמשה לצורך הקידוש בשבתות ובחגים. כן הוגשה לילדים במקום יין בשל מתיקותה, במיוחד בליל הסדר.