קאפח, דוד בן יחיא

קאפח, דוד בן יחיא

צנעא (1891-1918). בנו של ר' יחיא קאפח ואבי ר' יוסף קאפח. תלמיד חכמים ומשכיל תורני. חניך בית מדרשו של אביו ושל ר' יחיא אביץ' מראשי תנועת 'דור דעה'. פעל במחלוקת בין חסידי הקבלה לבין מתנגדיה. עסק בצורפות, מלאכת משפחתו. קיים שיעורים בהלכה ובהגות לבני גילו ושימש מנהל ומורה ללימודים כלליים במכתב, בית הספר המתוקן שהוקם בצנעא ב-1909. עשה רבות להצלת כתבי יד קדומים מכיליון בעצם העתקתם מחדש.