צחן

צחן

טס נחושת. כלי ההקשה בשירת הנשים בדומה לפח בשירת הגברים. הצחן הוא כלי בית ועל כן ההקשה בו אינה נחשבת נגינה. הנשים מקישות בו באצבעות מטובעות כדי להפיק צליל חד.