צובירי, ישראל

צובירי, ישראל

צנעא-תל אביב. עלה ארצה ב-1939. מצעירותו עסק בסחר בינלאומי, תחילה באמצעות האיטלקים שישבו בצנעא. ניהל בית מלון במתכונת מודרנית בצנעא וכך הכיר את כל האירופים שבאו לתימן, לפי שמלונו היה המקום היחיד שיכלו להתגורר בו. נעשה מקורבו ואיש סודו של האמאם יחיא ואף שימש סוחר הנשק שלו וגם ספק ראשי של מוצרי צריכה מודרניים מאירופה לתימן. נסע פעמים רבות לאירופה לרגל מסחרו וקשר קשרי ידידות ומסחר מסועפים עם סוחרים בבלגיה, בגרמניה, באנגליה ובארה"ב. היה ידידו הקרוב של חוקר תימן הידוע קרל ראתיינס. יחסיו עם בית המלוכה הורעו ב-1939, השנה שבה עלה ארצה. אשתו ובניו עלו ארצה רק בעליית על כנפי נשרים (1950). בתל אביב היה בבעלותו מלון, אף על פי שאת מקום מושבו קבע בירושלים.